พ.ร.บ.- ต่อภาษี

พ.ร.บ. ต่อภาษี กฎหมายบังคับให้จัดทำทุกปี

บริหารความเสี่ยงภัย เรื่องที่คุณควรรู้

พ.ร.บ.จำเป็นอย่างไร?

พ.ร.บ. ประกันภาคบังคับ

กฎหมายบังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก ต้องจัดทำพ.ร.บ. ทุกปี โดยพ.ร.บ. จะคุ้มครองร่างกาย ไม่คุ้มครองทรัพย์สิน

ฝ่าฝืน ไม่จัดทำพ.ร.บ.มีโทษ

ค่าปรับจราจร

1.เจ้าของรถ ปรับสูงสุด 10,000 บาท

2.ผู้ใดนำรถที่ไม่มีพ.ร.บ ไปใช้ ปรับสูงสุด 10,000 บาท

รวมไม่เกิน 20,000 บาท

นอกจากค่าปรับจราจรแล้ว หากเชี่ยวชนผู้อื่น บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จะเข้าข่ายทำร้ายร่างกาย หรือทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยไม่เจตนา เป็นคดีอาญา ซึ่งคู่กรณีสามารถเบิกค่าเสียหายส่วนแรกได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยก่อน แล้วกองทุนฯจะเรียกเก็บจากรถคันที่ไม่มีพ.ร.บ ตามยอดเงินที่กองทุนฯจ่ายไปก่อน บวกเพิ่มอีก 20%

คำเตือน!!

ถ้าเป็นคดีอาญา มีโทษตั้งแต่ ปรับ จำคุก หรือยึดรถขายทอดตลาด หากไม่ชำระเงินให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยหรือผู้เสียหาย 

แชร์ให้เพื่อน :  

Scroll to Top