ประกันภัย

ประกันภัย คือ การโอนความเสี่ยงภัย ให้บริษัทประกันภัยรับความเสี่ยงนั้นแทนเรา ซ่อมให้เรา จ่ายค่าเสียหายคู่กรณีแทนเรา ถึงแม้เราเป็นฝ่ายผิดหรือประมาท จ่ายค่าเสียหายให้เรา เมื่อคนอื่นประมาท ทำให้ทรัพย์สินเราเสียหาย หรือมีเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ เช่น

 • ประกันรถยนต์
 • ประกันทรัพย์สิน บ้าน คอนโดฯ ร้านค้า โรงงาน
 • ประกันชีวิตและสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุและการเดินทาง

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร? ว่าอะไรต้องทำประกันภัยบ้าง?

 • เมื่อเกิดวินาศภัยแล้ว มีมูลค่าความเสียหายมาก
 • โอกาสเกิดวินาศภัยน้อย เพราะถ้ามีโอกาสเกิดมาก หรือบ่อย จะเป็นความเสี่ยงสูง บริษัทประกันจะไม่ค่อยรับประกัน หรือเบี้ยประกันแพงมาก
 • คนอื่นประมาท ทำให้ทรัพย์สินเราเสียหาย แล้วเขาไม่มีประกัน ไม่มีจ่าย เราเคลมกับประกันที่เราทำไว้ แล้วบริษัทประกันของเราไปไล่บี้กับคู่กรณีแทนเรา
 • ถ้าเรา คนในครอบครัวเรา หรือลูกจ้าง ประมาท ทำให้คนอื่นบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินของคนอื่นเสียหาย เป็นความผิดต่อกฎหมาย บริษัทประกันจะมาช่วยเรื่องคดีความและจ่ายค่าเสียหายแทนเรา

ประกันภัย มีแบบไหนบ้าง?

ประกันภัยในแต่ละประเภท แบ่งออกเป็นอะไรบ้าง?

1.ประกันรถยนต์ แบ่งออกเป็น

 • ประกันรถยนต์ ประเภท 1
 • ประกันรถยนต์ ประเภท 2
 • ประกันรถยนต์ ประเภท 3
 • ประกันรถยนต์ ประเภท 5 (2+)
 • ประกันรถยนต์ ประเภท 5 (3+)
 • ประกันภัยภาคบังคับ พ.ร.บ.

ประกันภัยทรัพย์สิน แบ่งออกเป็น

 • ประกันอัคคีภัยบ้าน ที่อยู่อาศัย
 • ประกันอัคคีภัยคอนโดฯ
 • ประกันอัคคีภัยธุรกิจ ร้านค้า SME
 • ประกันอัคคีภัยธุรกิจขนาดใหญ่

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสุภาพกลุ่มพนักงาน
 • ประกันมะเร็ง
 • ประกันชดเชยรายได้นอนรักษาตัวในรพ.

ประกันเดินทาง

 • ประกันเดินทางภายในประเทศ
 • ประกันเดินทางต่างประเทศ
 • ประกันไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

 • ประกันภัยทางทะเล
 • ประกันภัยขนส่งภายในประเทศ
 • ประกันภัยขนส่งต่างประเทศ
 • ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

 

Scroll to Top